O MNĚ

Pracovala jsem v Národním ústavu pro vzdělávání jako psycholog se zaměřením na řešení problematiky ústavní a ochranné výchovy a prevence rizikového chování.

Od roku 2017 působím jako psycholog v oblasti školství.

V roce 2019 jsem si otevřela soukromou psychoterapeutickou a psychologickou praxi, ve které působím dodnes.

Mám kurz kompletní krizové intervence ( Déčko Liberec z.s.).

Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii (Institut pro výcvik v gestalt terapii o.p.s.)

V České asociaci pro psychoterapii jsem kandidátním členem.

Absolvovala jsem odborné kurzy a semináře:

 • Děti a ztráta
 • Rozvoj duševní pohody u transgender klientů
 • Terapeutická práce a poradenství s využitím pískoviště pro školní psychology
 • Seberozvojový program pro školní psychology a speciální pedagogy
 • MaTeRS – diagnostika školní připravenosti
 • Dobrovolnický kurz sdružení Amélie
 • Výběr z psychoterapeutických výcviků
 • Péče o děti s poruchami chování
 • Psychologie zdraví – komunikace
 • Psychosomatika
 • Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem