O MNĚ

Mgr. Bc. Radka Černá

Vystudovala jsem jednooborovou Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Studium humanitní vzdělanosti na Univerzitě Karlově v Praze.

Mám odbornou způsobilost psychologa ve zdravotnictví.

Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii.

Pracovala jsem v Národním ústavu pro vzdělávání jako psycholog se zaměřením na řešení problematiky ústavní a ochranné výchovy a prevence rizikového chování.

Od roku 2017 působím jako psycholog v oblasti školství.

Absolvovala jsem kurz Kompletní krizové intervence a další odborné kurzy a semináře:

  • Děti a ztráta
  • Rozvoj duševní pohody u transgender klientů
  • Terapeutická práce a poradenství s využitím pískoviště pro školní psychology
  • Seberozvojový program pro školní psychology a speciální pedagogy
  • MaTeRS – diagnostika školní připravenosti
  • Dobrovolnický kurz sdružení Amélie
  • Výběr z psychoterapeutických výcviků
  • Péče o děti s poruchami chování
  • Psychologie zdraví – komunikace
  • Psychosomatika