PSYCHOTERAPIE

Mým cílem je vytvořit pro Vás bezpečný prostor, do kterého můžete vstoupit s jakýmkoliv tématem, které Vás tíží a na kterém chcete pracovat. Žádné téma není tabu nebo moc hloupé a vše, čemu chcete věnovat svoji pozornost, tady může mít své místo. Ráda budu součástí a podporou ve Vašich tíživých životních situacích a společně s Vámi budu hledat možnosti a řešení, která by mohla Váš život udělat spokojenější a víc takový, jaký ho chcete. V bezpečí terapeutického vztahu můžeme společně prozkoumávat a nahlížet různé zkušenosti a oblasti Vašeho života, posilovat Vaše silné stránky, zvědomovat Vaše potřeby apod.

Aby mohl terapeutický vztah a proces dobře fungovat a terapie dávala smysl, je výhodná frekvence setkání alespoň 1x za 14 dní. Někteří klienti dochází do terapie několik měsíců, jiní několik let. Vždy záleží na Vás a Vašich potřebách.