INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství probíhá formou rozhovoru nad tématem, které přináší na sezení klient. Nejčastěji se jedná o různé těžké životní situace (rozchod/rozvod, problémy v komunikaci, obtíže ve vztazích, dlouhodobý stres, problémy v pracovní oblasti, ztráta někoho blízkého apod.). Případně společně pracujeme na tom, co chce klient sám ve svém životě a na sobě zlepšit.

Psychologické poradenství je založené na rozhovoru a diskuzi nad konkrétním tématem, při kterém má klient možnost vidět svoji situaci z nových úhlů pohledu, získat náhled a lépe porozumět tomu, co se odehrává. Poradenství se zaměřuje na hledání vlastních zdrojů klienta v jeho přirozeném prostředí, poskytnutí odborných informací, nácviku dovedností, přípravu na zátěžovou situaci, podporu a doprovázení v zátěžovém období apod.