INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství probíhá formou rozhovoru nad tématem, které přináší na sezení klient. Nejčastěji se jedná o různé obtížné životní situace.

Poradenství je založené na rozhovoru a diskuzi nad konkrétním tématem, při kterém má klient možnost vidět svoji situaci z nových úhlů pohledu, získat náhled a lépe porozumět tomu, co se odehrává. Poradenství se zaměřuje na hledání vlastních zdrojů klienta v jeho přirozeném prostředí, poskytnutí odborných informací, nácviku dovedností, přípravu na zátěžovou situaci, podporu a doprovázení v zátěžovém období apod.

Spolupráce může zahrnovat jedno či několik sezení. Na rozdíl od psychoterapie, která stojí na dlouhodobější spolupráci.