MŮJ PŘÍSTUP

Ve své praxi se držím etického kodexu psychologické profese.

Základním předpokladem spolupráce je pro mě bezpečné přijímající prostředí, které klientovi nabízím, stejně tak jako vlastní otevřenost vůči různým tématům, která s sebou přináší. Věřím v důležitost vztahu, který při spolupráci vzniká, a k sezením přistupuji citlivě s velkou mírou empatie a respektu ke klientovi.

Vůči klientovi uplatňuji nehodnotící a nestranný přístup. Aktivně naslouchám jeho příběhu a společně s ním hledám směr a řešení, které je v souladu s ním samotným, s jeho myšlením, emocemi a jeho vlastním tělesným vnímáním. Klientovu situaci vnímám v širším kontextu jeho života. V případě potřeby spolupracuji s dalšími odborníky.

Při své práci zachovávám mlčenlivost.