POSOUZENÍ ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Nejste si jistí, zda poslat Vaše dítě do první třídy? Byla by pro něj vhodnější přípravná třída, nebo ještě jeden rok v mateřské škole?

Na tuto otázku Vám pomohu na konzultaci odpovědět i za pomoci Testu mapujícího připravenost dítěte pro školu. Tento test u dítěte hodnotí 10 vývojových oblastí jako je např. pozornost, sluchová percepce, vizuomotorika apod. Výsledek zkonzultujeme společně s doporučeními pro další nácvik potřebných dovedností.

NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Společně s kolegyní speciální pedagožkou nabízíme testování školní připravenosti přímo v mateřských školách. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailové adrese: info@radkacerna.cz.