PORADENSTVÍ

V rámci psychologického poradenství pro děti a dospívající nabízím rodičům a dětem pomoc a podporu při řešení obtížných situací a problémů.

Můžeme se společně věnovat tématům jako je práce s emocemi, výchovné a školní potíže, vztahové problémy v rodině, rozvodová a porozvodová péče, psychosomatické problémy dětí, problematické vztahy s vrstevníky, šikana, sebepojetí, stejně tak i tématům spojeným s dospíváním a vývojem apod.

Při práci s dětmi a dospívajícími využívám vedle rozhovoru také projektivní techniky jako např. hru, kresbu, práci s terapeutickým pískovištěm či projektivními kartami.